Introductie

Corporatiefonds is een privaat initiatief, in het leven geroepen om te participeren in woningen en woningportefeuilles of deze (op termijn) van woningcorporaties over te nemen. Daar waar de bestaande beleggers nog maar beperkt inspelen op de dispositievraagstukken van corporaties en de buitenlandse beleggers hun intrede doen op de Nederlandse woningmarkt, wil Corporatiefonds een Nederlands alternatief vormen als private partij met een maatschappelijk profiel.

Corporatiefonds voldoet met haar acquisitiestrategie volledig aan de verkoopregels op grond waarvan ministeriële goedkeuring wordt gevraagd, alsook aan de beoordelingscriteria van WSW, Aw, gemeenten en huurdersorganisaties. Corporatiefonds financiert haar acquisities via AON bancair en non-bancair met institutioneel buitenlands vermogen.

Fonds (definitie):

“Een organisatie die een kapitaal beheert en hieruit een bijdrage verleent aan organisaties of individuen voor een bepaald doel.“

Corporatiefonds beheert vastgoed en levert een bijdrage aan woningcorporaties om huurders, starters en doorstromers te huisvesten.

Visie

Wij geloven in het herverdelen van de woningvoorraad o.b.v. een passend thuis zodat er een ideale mix ontstaat tussen wensen en betaalbaarheid in iedere levensfase.

Dit noemen wij “life cycle housing”:

Wij optimaliseren deze woonbewegingen op basis van klantintelligentie en verleiding.

Maatschappelijk

Door de mens centraal te zetten in zijn woonbehoefte en de stenen faciliterend hierop te laten aansluiten, wordt er voorzien in het maatschappelijk rendement.
Corporatiefonds staat voor:

  • een passend thuis.
  • meer middelen die ingezet kunnen worden voor de volkshuisvesting.
  • klanttevredenheid.
  • het activeren van het aanwezige maatschappelijk vermogen bij corporaties.